♥TADY♥, ♥TADY♥. Všude jsem jako Míša.
♥TADY♥ pro Mishka.

Vtip dne 16.9.2012

16. září 2012 v 8:00 | Mishka |  Vtip dne
Anligčák


Co udělá Somálec když dostane "angličáka"?
.
.
.
.
.
Založí si MHD.
 

KONEC!

15. září 2012 v 8:46 | Mishka
KONČÍM s blogem :(
Ani mi to není moc líto. V poslední době mě to nebavilo atd . . . takže tohle je poslední článek.
Snad se vám tu líbilo a doufám . . . no nedoufám v nic :)

Vtip dne 15.9.2012

15. září 2012 v 8:00 | Mishka |  Vtip dne
Prvenství


V čem jsou světový v Panamě?
V počtu banánů na jednoho člověka.

A v čem jsou světový v Somálsku?
V počtu lidí na jeden banán.
 


Vtip dne 14.9.2012

14. září 2012 v 8:00 | Mishka |  Vtip dne
Česká přísloví ve vědecké češtině II.


11. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v
měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační
podnik přesídlí do stodoly.

12. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém
rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s
držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním
držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.

13. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek
kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

14. Náraz akustickych vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí
od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní
původnímu impulsu.

15. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj
infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt,
neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

16. Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do
stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou
pro perorální požití.

17. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální
stránkou nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivně mytologických
představ.

18. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy
pauperizace.

19. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně,
plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou
agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem
společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

20. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu
procesu nanášení laku na jeho povrch.
___________________________________________________________________


Vtip dne 13.9.2012

13. září 2012 v 8:00 | Mishka |  Vtip dne
Hlava


novináři přijdou na plavecké závody a u prvního bloku se ptají plavce, vždyť vy nemáte nohy, jak to zvládnete? no co mám ještě ruce. tak jdou k druhému bloku a ten plavec nemá ruce. ? no co mám nohy, žádný problém.A u třetího bloku je samotná hlava. prosím vas,ruce nejsou, nohhy nejsou, tak jak? V pohodě, mám uši. Po startu se hlava začne topit, takže jí vytáhnou a ptají se, že říkala, jak to zvládne. ona: no jo, když nějaký blbec mi dal na hlavu gumovou čepici!

Kdo sleduje?

12. září 2012 v 19:03 | Mishka |  Ostatní
Tý vado, jako fakt mě to začíná brát :DDD


Vtip dne 12.9.2012

12. září 2012 v 8:00 | Mishka |  Vtip dne
Česká přísloví ve vědecké češtině I.


1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů,
působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.

2. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou,
svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem
započetí její dráhy ) se blíží k nule.

3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi
Leporidae.

4. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či
chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu
obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.

5. Subjekt A, jenž vyvíjí usilí o vytvoření svislého či úklonného díla
ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném
díle ústící.

6. Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá
obklopen chlorofylem.

7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto
ztrátou ještě více postiženými.

8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu,
jímž znásobuješ své vlastní ego.

9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k
instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se
šířících.

10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než
vodomilnými obratlovci.
_________________________________________________________

1. Tichá voda břehy mele.

2. Jablko nepadá daleko od stromu.

3. Mnoho psů - zajícova smrt.

4. Dvakrát měř, jednou řež.

5. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

6. Komu se nelení, tomu se zelení.

7. Jednooký mezi slepými králem.

8. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

9. Pod svícnem bývá tma.

10. Malé ryby - taky ryby.

Já a moje osobnost

11. září 2012 v 16:55 | Mishka |  Život (můj, váš to je jedno)
Po tom, co jsem si přečetla, co ty slova znamenají, tak . . . bože asi se stydím za to jaký jsem temperament :DDD

introvert
člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel, rozvážný ve svém jednání a opatrný ve svých citech, sklony k mlčenlivosti v případě neexistence relevantního tématu, preferuje nepřímou komunikaci (e-maily, dopisy, SMS) před hovorem. Ve společnosti preferuje menší skupinky (méně než 5-10 osob) introvertních lidí. V případě nutnosti je po určitou dobu schopen se chovat extrovertně.
(Celá já :DD)

Monster Energy

11. září 2012 v 16:22 | Mishka |  Ostatní
Já teda energeťáky nepiju. Pořád říkám, že mám dost svojí energie :) A navíc je to jenom limonáda . . .


Vtip dne 9.9.2012

9. září 2012 v 8:00 | Mishka |  Vtip dne
Tupírování vlasů


Víte, proč si blondýny tupírují vlasy?
.
.
.
.
.
Protože jsou tupé!!!

Vtip dne 8.9.2012

8. září 2012 v 8:00 | Mishka |  Vtip dne
Rusové nejsou rasisti, jenom nemají rádi A!


Letěj černoch, Japonec, Rus a Američan. Porouchá se jim jeden motor a musej jednoho vyhodit. Amík řiká "Tak vyhodíme Černocha" Rus na to "To ne, my Rusové nejsme takový rasisti. Každýmu z vás dam otázku a kdo odpoví správně, může tady zustat." Nejdřiv se ptá Japonce "Jaká byla největší námořní katastrofa" Japonec řiká "Titanic" "Správně" pak se ptá černocha "Kolik lidí tam umřelo?" "asi 1400" Správně" nakonec se Rus ptá Amíka "A ty nám je všechny vyjmenuj"

Kusovka 006.3

7. září 2012 v 14:24 | Mishka |  Kusovky

Kusovka 006.2

7. září 2012 v 14:23 | Mishka |  Kusovky

Kusovka 006.1

7. září 2012 v 14:22 | Mishka |  Kusovky

Super týden :D

7. září 2012 v 14:20 | Mishka |  Život (můj, váš to je jedno)
Celý týden byl super :)
Buď to jsme končili o půl jedné nebo už o půl dvanácté :DDD
To je nejlepší.
No. . . ale na pátek si Vylíčil vymyslel fakt bezvadnou výuku, do fyziky. Dělali jsme . . . . laboratorní práce !! :( :/

:DDD ale dobře to dopadlo . . . :D nakonec. V závěru mi akorát chybí jedno slovo,a le to se dopíše :D

Další články

Archive / Page 1 | 2 | 3 . .